Tài tr? b?i vatgia.com

DANH MỤC SẢN PHẨM

Quạt tṛn xách tay
QUẠT CÔNG NGHIỆP XÁCH TAY 20
AFT 20
1,900,000 VND
1,240,000 VND
QUẠT CÔNG NGHIỆP XÁCH TAY 25
AFT 25
2,100,000 VND
1,370,000 VND
QUẠT CÔNG NGHIỆP XÁCH TAY 30
AFT 30
2,400,000 VND
1,560,000 VND
QUẠT CÔNG NGHIỆP XÁCH TAY 35
AFT 35
4,100,000 VND
2,670,000 VND
QUẠT CÔNG NGHIỆP XÁCH TAY 40
AFT 40
4,900,000 VND
3,190,000 VND
QUẠT CÔNG NGHIỆP XÁCH TAY 45
AFT 45
5,700,000 VND
3,700,000 VND
QUẠT HƯỚNG TRỤC AFT2-40
AFT2- 40
7,500,000 VND
4,880,000 VND
QUẠT HƯỚNG TRỤC AFT2-50
AFT2-50
8,300,000 VND
5,400,000 VND
ỐNG NHÚN CỦA QUẠT AFT
OM 20 - 5M
800,000 VND
600,000 VND
ỐNG NHÚN CỦA QUẠT AFT
OM 25 - 5M
850,000 VND
640,000 VND
ỐNG NHÚN CỦA QUẠT AFT
OM 30 - 5M
900,000 VND
680,000 VND
ỐNG NHÚN CỦA QUẠT AFT
OM 35 - 5M
950,000 VND
720,000 VND
ỐNG NHÚN CỦA QUẠT AFT
OM 40 - 5M
1,150,000 VND
870,000 VND
ỐNG NHÚN CỦA QUẠT AFT
OM 45 - 5M
1,350,000 VND
1,020,000 VND
ỐNG NHÚN QUẠT AFT
OM 50 - 5M
1,750,000 VND
1,320,000 VND
ỐNG NHÚN CỦA QUẠT AFT
OM 60 - 5M
2,150,000 VND
1,620,000 VND
CÁNH QUẠT AFT 20
C20
450,000 VND
350,000 VND
CÁNH QUẠT AFT 25
C25
500,000 VND
400,000 VND
CÁNH QUẠT AFT 30
C30
550,000 VND
450,000 VND
Trang 1/2  1 2 
zkiwi demo