Tài tr? b?i vatgia.com

DANH MỤC SẢN PHẨM

Linh kiện quạt công nghiệp

MOTOR QUẠT 500
MT500
900,000 VND
800,000 VND
MOTOR QUẠT 600
MT600
950,000 VND
850,000 VND
MOTOR QUẠT 650
MT650
1,000,000 VND
900,000 VND
MOTOR QUẠT 750
MT750
1,050,000 VND
950,000 VND
LỒNG QUẠT AFAN
Bộ Lồng 500
240,000 VND
220,000 VND
LỒNG QUẠT AFAN
Bộ Lồng 600
260,000 VND
240,000 VND
LỒNG QUẠT AFAN
Bộ Lồng 650
280,000 VND
260,000 VND
LỒNG QUẠT AFAN
Bộ Lồng 750
320,000 VND
290,000 VND
CÁNH QUẠT CÔNG NGHIỆP AFAN
Cánh Quạt 500
240,000 VND
220,000 VND
CÁNH QUẠT CÔNG NGHIỆP AFAN
Cánh Quạt 600
240,000 VND
220,000 VND
CÁNH QUẠT CÔNG NGHIỆP AFAN
Cánh Quạt 650
270,000 VND
250,000 VND
CÁNH QUẠT CÔNG NGHIỆP AFAN
Cánh Quạt 750
270,000 VND
250,000 VND
ỐNG ĐÉ QUẠT CÔNG NGHIỆP
Bộ Ống Đế Quạt
350,000 VND
300,000 VND
TAY TREO QUẠT CÔNG NGHIỆP
Bộ Tay Treo
130,000 VND
120,000 VND
buli cánh quạt vuông
45,000 VND
300,000 VND
bộ cánh 1m38 inox
1,450,000 VND
1,300,000 VND
giá đỡ cánh
45,000 VND
300,000 VND
BỘ CHỐNG CHẠM
BCC
90,000 VND
70,000 VND
CỔ DƯỚI QUẠT
CDQ
90,000 VND
70,000 VND
CHỮ S MOTOR
CS
50,000 VND
30,000 VND
Trang 1/2  1 2 
zkiwi demo